Afschaffing van de standaard risicosignalering

13 juni, 2018

Twee keer per jaar verplicht standaard risicosignaleringslijsten invullen: het hoeft niet meer. Wijkverpleegkundige Evelyn laat zien dat zij doorlopend risico’s bij cliënten signaleert, als onderdeel van haar werk.