Achtergrond ORDZ

Gemiddeld is een zorgverlener per werkweek 40% tijd kwijt aan administratie, blijkt uit onderzoek van denktank (Ont)Regel de Zorg. Administratieve taken gaan ten koste van tijd voor de patiënt. Zorgverleners bestrijden het belang van het afleggen van verantwoording niet. De ervaren regeldruk zit in de stapeling, in overbodige bureaucratie en in procedures die niet bijdragen aan het doel van inzicht in zorg en verantwoording over daaraan besteed geld.

Actie tegen regeldruk

Het gevoel tijd te verspillen aan onzinnige administratie levert zorgverleners frustratie op. Tijd voor gezamenlijke actie met uiteenlopende partijen in de zorg. In de beweging (Ont)Regel de Zorg, geïnitieerd door Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA, zoeken betrokken partijen verbinding om sámen een positief en concreet verschil te maken voor patiënt en zorgverlener. Het actieplan van VWS heeft hetzelfde doel: merkbaar een vermindering van ervaren regeldruk.

“Het is snappen of schrappen”, vatte minister Hugo de Jonge van VWS zijn boodschap samen bij aanvang van de ruim 20 Schrap- en Verbetersessies in januari, februari en maart 2018. Hierin formuleerden zeven beroepsgroepen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders – concrete schrappunten en verbeterplannen.

 

Snappen of schrappen

“Regels zijn bedacht met goede bedoelingen, om logische redenen, maar ze moeten niet als uitwerking hebben dat je aan het turven bent.” Aldus minister De Jonge. “Vraag je daarom bij de verschillende regels af: wat gaat er mis als ik het niet meer doe? Is een regel niet leuk maar wel belangrijk? Kan het beter, handzamer, praktischer?” Oftewel: snap het doel van de regel en is het doel alleen papierwerk: dan schrappen.

Uit de sessie kwamen 62 concrete schrappunten en verbeterplannen voort die zorgverleners in maart 2018 aanboden aan minister Bruins voor Medische Zorg.

 

 

 

 

 

(Ont)Regel De Zorg tijdlijn

Een topje van de ijsberg? Dan wel een topje dat veel energie en wilskracht losmaakt (“Wij kunnen die berg wel aan!”). Verschillende noodkreten, activiteiten en ontwikkelingen gingen eraan vooraf. Een tijdlijn:


2018 – 23 mei: Actieplan (Ont)Regel de Zorg door VWS

Presentatie actieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


2018 – 27 maart: Overhandiging 62 schrappunten aan VWS

Zorgverleners presenteren minister Bruins (Medische Zorg) ruim 60 te schrappen regels in strijd tegen bureaucratie en pleiten voor ‘50% minder tijd aan administratie’.


2018 – januari, februari, maart: Schrap- en Verbetersessies

Gesteund door het ministerie van VWS stellen zeven beroepsgroepen een eigen actieagenda op. Medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen formuleren in ruim twintig ‘schrap- en verbetersessies’ concrete schrapsuggesties mét bijbehorende verbeterplannen.

 

 

 

 


2017 – 20 november

Verpleegkundigen en verzorgenden verrichten op 20 november 2017 alleen nuttige administratie die ten goede komt aan cliënt of patiënt. Een actiedag georganiseerd door V&VN voor iedereen die last heeft van personeelstekorten en overbodige taken, die afleiden van waar het echt om gaat.


2017 – 18 november: Eerste schrapconferentie ‘(Ont)Regel de Zorg: Schrap én Verbeter’

Na jaren van noodkreten verenigt het zorgveld zich en komt het in Utrecht samen in actie. Zorgverleners, beleidsmakers en verzekeraars destilleren in een schrapsessie een top-5 van als eerste aan te pakken regels ter vermindering van de bureaucratie. De aanwezige minister Bruno Bruins (Medische Zorg) van VWS stelde dat de papierberg ten koste gaat van plezier en vertrouwen. Onder het motto “Vertrouw elkaar, schrappen maar” riep hij op tot versnelling.

Lees meer over de eerste schrapconferentie ▹


2017: 16 november: GGZ NEDERLAND start ‘Minder regelgekte, meer zorg’

Onder de slogan ‘Minder Regelgekte Meer Zorg’ start GGZ Nederland samen met de sector een campagne over de te hoge administratieve lasten in de geestelijke gezondheidszorg. De (media)campagne is de opmaat voor een reeks activiteiten, die ervoor moet zorgen dat de lasten daadwerkelijk verminderen. Meer dan 160.000 mensen ondertekenden inmiddels het manifest Minder Regelgekte Meer Zorg.

Lees meer over het initiatief Minder Regelgekte Meer Zorg ▹


2017 – 26 oktober: Kabinet Rutte III: ‘Forse inzet op minder bureaucratie en regels in zorg’

Het kabinet-Rutte III verwerkt de missie van de beweging (Ont)Regel de Zorg – schrappen en verbeteren – in zijn agenda. “Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels.”


2017: 1 augustus – 18 november: Denktank brengt administratiedruk in kaart

De denktank (Ont)Regel de Zorg brengt op initiatief van Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA in kaart hoeveel tijd zorgprofessionals per werkweek aan administratie besteden. Op basis van deze informatie ontstaat per beroepsgroep een ideaaltypische weekagenda; een beschrijving van de gemiddelde werkweek van een zorgprofessional. Ook ontwikkelt de denktank de Trechter van Verdunning en een Argumentenkaart die helpen bij de vraag of een administratieve handeling geschrapt of verbeterd kan worden.


2017: 21 januari: Nationaal Debat Politieke keuzes in de Zorg

Met de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 in het vooruitzicht, organiseerden actiecomité Het Roer Moet Om en Platform Nieuwe Zorg in samenwerking met VvAA op 21 januari 2017 een nationaal debat over Politieke keuzes in de zorg. Politici vertelden over hun keuzes rond de grote thema’s in de zorg. Daarnaast belichtten acht zorgprofessionals zaken waar zij zich zorgen om – en hard voor – maken.

 

 

 

 


2016: 22 juni – Congres Zelf aan het Roer

De beweging die actiecomité Het Roer Moet Om in gang zette, wordt verbreed naar andere delen van de zorg. Met een nieuwe groep roergangers die tijdens het VvAA-congres Zelf aan het Roer via een zorgbreed manifest oproepen de regie over de kwaliteit van zorg bij de patiënt en de zorgverlener te leggen.

Lees meer over het manifest Zelf aan het Roer ▹


2015: 11 maart – Het Roer Moet Om luidt noodklok

Het actiecomité Het Roer Moet Om luidt de noodklok over de onacceptabele administratie – en regeldruk in de huisartsenzorg. De media pakken het onderwerp uitgebreid op. Duizenden huisartsen tekenen het manifest De Bezorgde Huisarts dat wordt aangeboden aan het ministerie van VWS.


2014: 23 april – column Gerlach Cerfontaine: “Wat mag barmhartigheid kosten?”

“Wat mag barmhartigheid kosten?”, vraagt Gerlach Cerfontaine, voorzitter van Vereniging VvAA, zich af in zijn column in Het roer om in Arts en Auto. Hij roept de gezondheidszorg op weer terug te keren naar de menselijke maat. “Naar de fysiotherapeut die niet vooral druk is met zijn administratie, de medisch specialist die tijd heeft om naar de patiënt te luisteren en de huisarts die gewoon een huisbezoek kan afleggen omdat hij dat nodig vindt. Zonder specifiek declarabele reden.”

Stel uw vraag

Hebt u een vraag over geschrapte of te schrappen regels? Merkt u in de praktijk dat geschrapte regels toch nog worden opgelegd of nageleefd? Ook voor vragen en opmerkingen over het actieplan van VWS kunt u hier terecht.

Stuur uw bericht