Schrappunten input actieplan

Oeverloze afvinklijstjes, controleren om het controleren, of akkoord moeten vragen voor elk verbandje dat wordt aangelegd. Een greep uit de regels die zorgverleners geschrapt zouden willen zien. In het belang van meer tijd voor de patiënt en een goede uitoefening van hun vak.

Schrappunten input actieplan
Beeld: ©VWS

Begin 2018 stelden zeven beroepsgroepen een eigen actieagenda op met schrappunten en verbeterplannen om de regeldruk aanzienlijk te verminderen. Deze kwamen tot stand in ruim twintig ‘schrap- en verbetersessies’ van [Ont]Regel de Zorg. Medisch specialisten, huisartsen, ziekenhuisverpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen namen daaraan enthousiast deel, samen met beroepsorganisaties, zorgverzekeraars, toezichthouders en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Schrappunten als basis

Zorgverleners overhandigden op 27 maart 2018 de schrappunten aan minister Bruins voor Medische Zorg. Deze vormden mede de basis voor de aanpak van de regeldruk die het ministerie van VWS heeft samengebracht in het actieplan [Ont]Regel de Zorg (pdf).

Makkelijk zoeken

De schrappunten en verbeterplannen zijn in te zien in een overzichtelijke webmodule. Voor elk schrappunt is vastgesteld wat er met welke partij moet worden geregeld om het betreffende punt ook daadwerkelijk te realiseren.