Actieplan VWS van start

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) presenteren een actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie.

In de startblokken actieplan VWS
Beeld: ©-

Het actieplan [Ont]Regel de Zorg (pdf) zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd voor de patiënt.

Artsen en verpleegkundigen zijn op dit moment heel veel tijd kwijt aan administratie, waarvan zij de helft als onzinnig beschouwen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij zorgverleners en is niet goed voor het werkplezier. Dat moet anders vinden de drie bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom komen zij samen met de sector met een actieplan.

Lees ook: Reacties op actieplan: een selectie

Nieuwe regels tot een minimum beperken

Zo hoeven huisartsen straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen, stoppen ziekenhuizen met dubbele registraties en wordt de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging afgeschaft. Ook zullen verzekeraars uniforme bepalingen voor declaraties gaan gebruiken in contracten met zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg en gaan de verpleeghuiszorg en de GGZ zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten. De ministers zeggen zelf toe om nieuwe regels als gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een minimum te beperken.

Gevoel artsen en verpleegkundigen leidend

De administratieve lasten voor zorgverleners moeten vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in hun dagelijks werk ervaren dat zij minder tijd kwijt zijn aan onzinnige klusjes.

30 mei: Algemeen Overleg over bureaucratie

Op 30 mei 2018 staat bureaucratie in de zorg op de agenda van het Algemeen Overleg.

Bezoek bewindslieden

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis bezochten 23 mei 2018 instellingen die input kunnen leveren of zelf al bezig zijn om de regeldruk voor zorgend personeel te verminderen: