Zorgverzekeraars en zorgaanbieders uniformeren niet-concurrentiële contractafspraken

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders gaan vanaf 2019 werken met de uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg. Het afgelopen jaar hebben individuele zorgverzekeraars, zorgaanbieders en brancheorganisaties ZN, NVZ, NFU en ZKN hier intensief aan samengewerkt.

Dit resultaat komt voort uit het traject ‘succesvol contracteren’ waar zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk hebben nagedacht over de optimalisatie van het zorgcontracteringsproces.

Gezamenlijk administratieve lasten terugdringen

Uit dit traject kwam naar voren dat er behoefte was om de overeenkomsten, daar waar concurrentie niet in het spel is, te uniformeren. Nu zijn zorgverzekeraars en zorgaanbieders nog veel tijd kwijt aan het beoordelen van alle contracten en het bespreken van wijzigingen. Dit kan veel efficiënter door deze afspraken te uniformeren. Hiermee proberen zorgverzekeraars en zorgaanbieders ook gezamenlijk de administratieve lasten terug te dringen.

Intensieve samenwerking

De uniforme overeenkomst Medisch Specialistische Zorg betreft 30 artikelen over onderwerpen die alle zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeen zijn gekomen en waarop geen concurrentie mogelijk is. Om tot deze artikelen te komen heeft een intensieve samenwerking plaatsgevonden. Om alle gebruikers goed te informeren is er ook een toelichting geschreven.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland