Afschaffing van de standaard risicosignalering

Twee keer per jaar verplicht standaard risicosignaleringslijsten invullen: het hoeft niet meer. Wijkverpleegkundige Evelyn laat zien dat zij doorlopend risico’s bij cliënten signaleert, als onderdeel van haar werk.

Bekijk de video

Video over de afschaffing van de standaard risicosignalering