Verkorte Arbocheck bespaart veel verplichte administratie

Verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de wijkverpleging ervaren het invullen van de Arbocheck als een administratieve last. Met name in gevallen van kortdurende zorg. V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl adviseren daarom de verkorte Arbocheck te gebruiken.

Arbocheck

Het doen van de Arbocheck helpt om een pas op de plaats te maken en te kijken wat er nodig is aan hulpmiddelen om te zorgen voor een gezonde werkomgeving of arbeidssituatie en een veilige situatie voor de cliënt. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt werkgevers op wat zij doen om te zorgen voor veilige werkomgeving. Werkgevers zijn verplicht een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) te maken en om op basis daarvan een plan van aanpak te maken. De inspectie kijkt of dit plan van aanpak ook wordt uitgevoerd. In het plan van aanpak beschrijft de werkgever hoe risico’s zoals werkdruk en fysieke overbelasting aangepakt worden. De Arbocheck is daarbij het door partijen erkende middel om hier invulling aan te geven.

Verkorte versie

Wijkverpleegkundigen kunnen door het invullen van de Arbocheck regeldruk ervaren. ActiZ en Zorgthuisnl hebben daarom een verkorte versie van de Arbocheck ontwikkeld: Arbocheck. Het gebruik van deze verkorte lijst scheelt de wijkverpleegkundige veel tijd. Naast het gebruik van de verkorte Arbocheck zijn er ook andere manieren om de Arbocheck regelarm in te richten. Zo hebben sommige aanbieders de Arbocheck ook verwerkt in de anamnese.