Afspraken over informatie op verwijzing naar paramedici

Sinds 1 januari 2017 zijn de administratieve lasten verminderd doordat de herhaalverwijzing is komen te vervallen als het gaat om een behandeling die langer duurt dan twaalf maanden. De paramedicus stuurt in zo’n geval wel een tussentijdse rapportage aan de verwijzer of behandelend arts, maar deze hoeft geen herhaalverwijzing meer op te stellen. In de schrapsessies is echter geconstateerd dat, gezien de eisen die zorgverzekeraars stellen aan verwijzingen, deze door een arts vaak onbedoeld onvolledig worden ingevuld. Dit brengt administratieve lasten mee voor paramedici.

Paramedische zorg
Beeld: ©VWS

Over de verwijzing

De werkgroep Bureaucratie & Administratieve Lasten van Het Roer Gaat Om (met daarin InEen, LHV, VPH, ZN, NZa en VWS) heeft daarom, in goed overleg met de paramedische beroepsgroepen, helder gecommuniceerd welke gegevens de verwijzing dient te bevatten en voor welke specifieke aandoeningen een extra vermelding wordt gevraagd op de verwijzing. Zie voor meer informatie de website van Het Roer Gaat Om.