Ontregelen op de kaart in het sociaal domein

Via de sectorpagina sociaal domein zijn nu landkaartjes beschikbaar die de ontregelstand laten zien in de Jeugdzorg en WMO. Daarmee is per maand inzichtelijk wat de status is van het ontregelen: voor Jeugdzorg is de voortgang op regionaal niveau weergegeven en voor WMO op gemeentelijk niveau.

Kaarten WMO en Jeugdzorg

Bekijk de status van ontregelen op de pagina ‘Ontregelen op de kaart in het sociaal domein’.