Eenvoudiger hulpmiddelen regelen

Hulpmiddelen regelen voor de zorg thuis is vaak ingewikkeld. Veel mensen blijven langer thuis wonen en thuis ontstaan daardoor in toenemende mate complexe zorgvraagstukken. Duxxie heeft hierop als antwoord één centraal online platform gecreëerd, waar de zorgprofessional terecht kan voor alle hulpmiddelen die nodig kunnen zijn voor een cliënt. Zo levert het bestellen van hulpmiddelen zorgprofessionals tijdswinst op en minder administratieve rompslomp.

Complex proces vereenvoudigd

Zorgprofessionals bestellen regelmatig hulpmiddelen voor de cliënten waar ze zorg verlenen. In het bekende proces bellen ze met een of meerdere hulpmiddelenleveranciers. Daarvoor moeten ze ook weten waar een cliënt verzekerd is. Bij het regelen van hulpmiddelen heeft een zorgprofessional te maken met veel verschillende partijen (verzekeraars, leveranciers, gemeenten), verschillende wetten (Zvw, Wlz, Wmo) en er kan sprake zijn van huur of koop en van verschillende vergoedingsregelingen. Nergens is een duidelijk beeld wat waar te krijgen is en wat daarvoor nodig is. Duxxie heeft hiervoor dus als het ware één loket gecreëerd en heeft daarin rekening gehouden met wet- en regelgeving, afspraken met verzekeraars en bijzonderheden per hulpmiddelenleverancier.

Toegevoegde waarde voor bestellers en leveranciers

Zorgprofessionals die voor cliënten hulpmiddelen bestellen, zoals ergotherapeuten, wijkteams, transferteams, Wmo-consulenten (nog voor een beperkt aantal gemeenten) en zorgprofessionals in de kraamzorg, kunnen bij Duxxie terecht. Met meer dan 300 thuiszorgorganisaties en 24 aangesloten leveranciers bestellen nu bijna 6000 zorgprofessionals via Duxxie hun hulpmiddelen. Duxxie is geen prijsvergelijkingswebsite voor de zorg die voor de cliënt vergoed wordt. Alleen bij een artikel dat zelf kan worden gekocht wordt de prijs vermeld. Duxxie geeft transparant en onafhankelijk de opties voor hulp en hulpmiddelen. Bij de bestelling van hulpmiddelen, verbruiksartikelen en diensten is er altijd inzicht in de bestelstatus.

Bekijk voor meer informatie de website van Duxxie.