Afschaffing 5-minutendeclaratie

Met ingang van 1 januari 2020 hoeven budgethouders van een Zvw-PGB die de geleverde zorg rechtstreeks declareren bij de eigen zorgverzekeraar niet langer zelf de declaratie om te rekenen naar eenheden van 5 minuten. De zorgverzekeraar doet dat voor hen. Deze afspraken over de 5-minutendeclaratie komen voort uit de gesprekken die ZN, Per Saldo en het ministerie van VWS in de afgelopen maanden hebben gevoerd.

Meer achtergrondinformatie

U vindt meer informatie over de achtergrond van deze afspraken in Addendum PPGB-192406 A en Addendum PPGB-192406 B.