Hoe kan het anders en slimmer?

Anders en Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus, samen op zoek naar ‘minder administratieve lasten, meer vertrouwen en verantwoorden op basis van gezond verstand’. Half juni werd tijdens een tweedaagse met inzet en betrokkenheid van alle schakels in de keten samen gekeken naar de verantwoording van de subsidie voor het SectorplanPlus: kan het anders, slimmer? En: hoe dan?

SectorPlanPlus is een meerjarig project (2017-2021): een subsidiepot voor opleiding en training van nieuwe medewerkers. Geld dat bedoeld is om extra beroepskrachten op te leiden, om zo in de personeelstekorten te kunnen voorzien. Voor het grootste deel van de subsidiegelden gaat dat goed. Maar wat als de deelnemende instellingen de verantwoording van de subsidies voor maatwerk opleidingsactiviteiten als lastig en omslachtig ervaren en er soms zelfs vanaf zien? Welke opties zijn er om dit eenvoudiger te maken? Kan het, ook voor toekomstige regelingen, niet eenvoudiger, slimmer en anders? Lees meer hierover in het PDF ‘Startverhaal over tweedaagse Anders & Slimmer Verantwoorden SPP’ en over de opbrengsten van de sessie in het artikel ‘Slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus’.