Resultaten eerste meting merkbaarheidsscan

De ervaringen van zorgverleners en van patiënten/cliënten staan centraal in het programma [Ont]Regel de Zorg en zijn cruciaal om het effect van de maatregelen in het programma te beoordelen. Om die ervaringen in kaart te brengen heeft KPMG de afgelopen periode onder zo’n 4.500 zorgverleners metingen gedaan: de merkbaarheidsscan. Van deze eerste metingen is nu een rapportage beschikbaar.

De belangrijkste uitkomsten:

  • De ervaren regeldruk is nog steeds hoog: het rapportcijfer dat zorgverleners daar aan geven loopt uiteen van een 6,6 naar een 7,5;
  • De ingeschatte tijdsbesteding aan administratieve werkzaamheden varieert van 27% tot 42%;
  • Een relatief grote groep zorgverleners is nog maar beperkt of niet bekend met de inspanningen om de ervaren regeldruk terug te dringen, variërend van 62% tot 86%.

De volgende meting zal in het voorjaar van 2020 plaatsvinden. Op ordz.nl kunt u daar te zijner tijd meer informatie over vinden, inclusief een link om deel te nemen aan het onderzoek.

Lees het rapport van de merkbaarheidsscans van KPMG, mocht u meer willen weten over de uitkomsten van het onderzoek. De ministers en staatssecretaris van VWS geven in de onlangs uitgebrachte voortgangsbrief over het programma [Ont]Regel de Zorg aan welke extra activiteiten zij in gang zetten naar aanleiding van de uitkomsten.