Kom naar de eerste Actie Leer Netwerk Dag voor zorg en welzijn

Het Actie Leer Netwerk nodigt u uit om deel te nemen aan haar eerste netwerkdag. In plenaire en parallelsessies delen bestuurders, beleidsadviseurs, hr-professionals uit de zorg, zorgonderwijs en welzijn hun kennis en ervaringen met elkaar en met u. Dit doen zij samen met beleidsmakers en deskundigen van stakeholders op regionaal en landelijk niveau. Deze dag is bedoeld om alle partijen die onder meer betrokken zijn bij de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s) inspiratie te bieden. Daarnaast werken we gezamenlijk aan het actief delen en verder brengen van oplossingen, die bijdragen aan voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn.

Aanmelden voor Actie Leer Netwerk Dag

U kunt zich via deze website aanmelden voor de Actie Leer Netwerk Dag voor zorg en welzijn, die plaatsvindt op maandag 2 december in Den Bosch.

©Actieleernetwerkdag