Zorgkantoren zien kansen voor aanpak van regeldruk

‘Zorgkantoren nemen steeds vaker de rol van samenwerkingspartner op zich. En dat levert kansen op voor het terugdringen van registratielasten,' zegt Jessica Diepenhorst, zorginkoper gehandicaptenzorg bij Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Ze heeft dan ook aan zorgorganisaties een oproep. Ze vraagt zorgorganisaties om hier gebruik van te maken en zelf ook met input te komen.

Diepenhorst ziet meerdere kansen voor het verminderen van regeldruk: ‘Denk aan de werkgroep Wij zien je Wel die door staatssecretaris Van Rijn in het leven is geroepen om een impuls te geven aan de kwaliteit van leven van gezinnen met een kind met ZEVMB (zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen). Belangrijk dat de zorg voor deze kinderen door blijft gaan en dat na doorstroom vanuit de Zorgverzekeringswet of Jeugdwet niet onnodig gewacht hoeft te worden op een afgiftebesluit voor de benodigde meerzorg. Daarom geven wij automatisch zo’n afgifte af als deze onder een bepaald bedrag blijft. De check doen wij achteraf. Zo voorkomen we dat de administratie de continuïteit van de zorg in de weg gaat zitten.’’

Lees het volledige interview met Diepenhorst op de website van Vilans.

©Vilans