Congres over het experiment van Arkin en Zilveren Kruis

Maandag 17 februari 2020 organiseren ggz-aanbieder Arkin, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen met het ministerie van VWS het congres ‘Waardegedreven zorg en daarmee merkbaar minder regeldruk’ in Amsterdam. Ggz-aanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd over het experiment ‘Waardegedreven zorg’ van Arkin en Zilveren Kruis. Het doel van het congres is dat andere ggz-aanbieders voldoende handvatten tijdens het congres krijgen om ook zelf aan te slag te gaan met het merkbaar verminderen van regeldruk.

Experiment

Zorgaanbieder Arkin is in samenwerking met Zilveren Kruis, de NZa en VWS per 1 januari 2019 gestart met een experiment op het gebied van waardegedreven zorg. De focus is verschoven van registratie en verantwoording naar zinnige dossiervoering en behandeluitkomsten. Medewerkers richten zich nu op zinvolle inhoudelijke verslaglegging ten behoeve van de zorgverlening aan cliënten. Daarmee is de minutenregistratie deels komen te vervallen. De vertaling naar rechtmatige declaraties wordt administratief afgehandeld.

Uit de eerste evaluatie blijkt het succes van dit experiment. Zo besparen zorgverleners hiermee naar eigen zeggen 51 minuten per dag, tijd die in plaats van aan administratie nu aan zorgverlening aan cliënten en afstemming met ketenpartners besteed wordt. Met dit experiment toont Arkin aan dat de nieuwe werkwijze leidt tot een substantieel lagere werkdruk, het ervaren van meer zinvol werk en fors lager verzuim.

Lees meer over het programma

~