Ontregelbus langs zorginstellingen in Nederland

Sinds dit najaar rijdt de Ontregelbus door Nederland langs verschillende zorginstellingen ter ondersteuning bij het verminderen van de interne administratielasten. Een deskundig ontregelteam gaat daar samen met zorgprofessionals en managers aan de slag om de lokale regeldruk te ontknopen. Zo wordt een lokale ontregelbeweging in gang gezet, die zorgprofessionals meer grip geeft op de eigen regels. De Ontregelbus ging onder meer langs bij het Bravis Ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Vitaal. Hoe ervaarden deze zorginstellingen de start van dit traject?

De Ontregelbus langs bij het Bravis Ziekenhuis

Bij het Bravis Ziekenhuis hebben ze besloten zich in de sessies te richten op klinisch verpleegkundigen en de hen ondersteunende diensten. De eerste sessie was een hele goede, productieve middag, geleid door de enthousiaste Ontregelcoaches. Er is enorm veel input geleverd door alle aanwezigen. Duidelijk werd dat er veel winst te behalen is als het gaat om regels die ze met elkaar verzonnen hebben en de irritatie die dat oplevert. Het Bravis Ziekenhuis is nu intern aan de slag met de inzichten uit de eerste sessie om straks daadwerkelijk te ontregelen tijdens de vervolgsessie in januari. De hulp van de Ontregelbus ervaart het Bravis Ziekenhuis als erg positief en het overleg met de Ontregelcoaches verloopt goed.

De Ontregelbus langs bij Vitaal

Thuiszorgorganisatie Vitaal wil zich als organisatie graag profileren als “regelarm” voor hun medewerkers, zodat zij hun tijd optimaal kunnen inzetten voor het verlenen van de zorg aan cliënten. Tijdens de eerste sessie met de Ontregelcoaches kreeg een afvaardiging van zorgprofessionals en kantoormedewerkers die zich met de wijkverpleging bezighouden de kans om zonder enige terughoudendheid te kunnen vertellen welke zaken zij als overbodig, (werk)druk verhogend of simpelweg irritant ervaren. Hier kwam een prachtig verslag uit dat voldoende input geeft om mee verder te gaan. Aan de hand van dit verslag heeft Vitaal een actieplan opgesteld, waarvan diverse acties al zijn uitgezet. Al met al is Vitaal ontzettend blij met het “duwtje in de rug” van de Ontregelbus.

Wilt u uw organisatie ook aanmelden voor de Ontregelbus? Doe dit dan uiterlijk voor het einde van dit jaar!