Met elkaar nóg slimmere oplossingen bedenken

Met de vierjarige subsidie SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS vanaf 2017 een grote impuls op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn gegeven. Hiermee worden werkgevers financieel ondersteund in het scholen van met name nieuwe medewerkers. Er wordt veel gebruik van gemaakt door werkgevers, maar tegelijkertijd geven diezelfde werkgevers ook klip en klaar aan dat de verantwoordingslasten te groot zijn. Joost Trienekens, voormalig plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeidsmarkt van VWS: ‘Ik schrok, want dit hadden we juist zo willen voorkomen. Tegelijk bood het een goede opening om met elkaar nóg slimmere oplossingen te bedenken'.

Met feedback naar beter en slimmer

Trienekens: ‘Om de subsidie zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken, hebben we bij de start in overleg met partijen en de regio’s weloverwogen beslissingen genomen. De keuze om toch ruimte te bieden voor maatwerkopleidingen was daar één van, wetende dat maatwerk nu eenmaal veel meer administratieve lasten oplevert dan standaardopleidingen. Dat we juist op het onderdeel maatwerkopleidingen aangesproken werden, was een teleurstelling, maar verraste me dus ook niet helemaal.’ Trienekens vertelt dat zij de klachten zeer serieus namen: ‘VWS kijkt altijd aan de voorkant hoe we de regeldruk zoveel mogelijk kunnen beperken, ook in dit geval. Toch gebeurt het soms dat zaken anders uitwerken dan van tevoren gedacht. Daarom is die feedback ook zo belangrijk. Persoonlijk ben ik er echt van overtuigd dat zaken altijd beter en slimmer kunnen’.

Eerder dit jaar in juni kwam tijdens een Tweedaagse ‘Anders & Slimmer Verantwoorden SectorplanPlus’ (een initiatief van SIGRA, RegioCoöp en het ministerie van VWS, begeleid door Broosz), een groep van veertig betrokkenen uit de zorg-, ministerie- en accountancyhoek samen, om te zoeken naar wegen die leiden naar ‘minder administratieve lasten, meer vertrouwen en meer verantwoorden op gezond verstand’.

Lees het interview met Joost Trienekens op de website sectorplanplus.nl