Speciaal adviseur regeldruk op bezoek bij Ziekenhuis Gelderse Vallei

Speciaal adviseur Gerlach Cerfontaine voor regeldruk in medisch specialistische zorg bezocht op dinsdag 19 november de slotbijeenkomst van het project [Ont]regel de zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Welke onderwerpen hebben de afdelingen opgepakt en ontregeld? Cerfontaine was bij deze bijeenkomst om te horen hoe de Gelderse Vallei werk maakt van onnodige administratieve lasten.

Patiëntveiligheid staat altijd voorop! Maar als het ons lukt om overbodige handelingen te schrappen en slimmer te werken met gebruik van technische mogelijkheden, dan levert dat meer kostbare tijd op voor onze patiënten, betere zorg en meer werkplezier.

Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Bestuur

Resultaten project [Ont]Regel de Zorg

Binnen dit ziekenhuis zijn er veel ontregelvoorbeelden te noemen die ook tijdens deze slotbijeenkomst de revue passeerden, onder meer het schrappen van dubbelregistraties, het slimmer inregelen van voeding bij ouderen of het schrappen van onnodige pijnscores.

Een greep uit de resultaten:

Pijnregistratie:

 • Van ‘overregistratie’ naar voldoen aan de norm/ meer werkplezier en meer tijd
 • Van dubbel naar slim & veilig registreren/ vakmanschap, meer tijd

Decubitusscreening:

 • Het gesprek met elkaar leidde tot de beste oplossing; een risicoscreening is nu geïntegreerd in verpleegkundig proces

Schrappen van de SPUTAVAMO:

 • Vertrouwen in vakmanschap/ minder registratie en meer tijd & werkplezier

Nieuwe initiatieven Gelderse Vallei

De slotbijeenkomst was voor alle betrokkenen bij het project [Ont]Regel de Zorg. De bijeenkomst is tegelijk de start van nieuwe initiatieven. Mirjam van ’t Veld, voorzitter Raad van Bestuur: “Ik ben erg trots op onze zorgprofessionals die vanuit vakmanschap bezig zijn met het ontregelen van de zorg. Met als resultaat meer tijd voor onze patiënt, betere kwaliteit door minder onnodige administratie en meer werkplezier."

Wat geven medewerkers zelf aan dat er nodig is om aan de slag te gaan met ontregelen?

 • Tijd om in gesprek te gaan met elkaar en faciliterende afdelingen
 • Inzicht in ‘overzichtelijk pakket aan recente kwaliteitseisen’
 • Faciliterende ICT-systemen
 • Samen met de landelijke beweging [Ont]Regel de Zorg bouwen aan vertrouwen in vakmanschap en betekenisvolle registraties
Een greep uit de geleerde lessen:
 • ‘We doen het al jaren zo, maar het kan anders!’/ vrijdenken en lef
 • Support vanuit de lijn
 • Nieuwsgierig blijven/ vrijdenken & vakmanschap
 • Kritisch blijven nadenken over wat bijdraagt aan kwaliteit van zorg

Video

Bekijk de video over het ontregelen van de zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de concrete regeldrukaanpak in Ziekenhuis Gelderse Vallei? Neem dan contact op met Team van [Ont]Regel de Zorg. Lees ook het artikel ‘[Ont]regel de zorg als koploper in beeld bij VWS’ op geldersevallei.nl