Minder administratie voor paramedici

Tien concrete acties om de administratieve lasten van paramedici te verlichten. Dat is het resultaat van schrap- en verbetersessies in de paramedische zorg. Theo van der Bom, voorzitter van Paramedisch Platform Nederland (PPN), overhandigde de tien schrap- en verbeterpunten op 4 december 2019 aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport).

Van links naar rechts: Michel Dutree (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)), Viola Zegers (directeur Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)), Theo van der Bom (voorzitter PPN en voorzitter Ergotherapie Nederland), Bruno Bruins (minister Medische Zorg en Sport), Patrick Groenewegen (voorzitter Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)) en Bianca Rootsaert (directeur Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD))

Resultaten

De tien actiepunten moeten een vermindering in regeldruk opleveren. Zo wordt de informatie over de verwijzing die paramedici in hun dossier moeten vastleggen geminimaliseerd, en zetten zorgverzekeraars in op het verkorten van de termijn voor materiële controles.

Theo van der Bom: “Deze schrap- en verbeteragenda vormt de basis voor het effectief verlagen van de regeldruk van paramedici. Wij hebben er zin in om de agenda te gaan waarmaken.”

Minister Bruins: “Goed dat PPN hiermee aan de slag is gegaan, samen met onder meer zorgverzekeraars en mijn ministerie. En nu snel van papier naar praktijk. Want hoe meer onnodige regels worden geschrapt, hoe beter. Ook onnodig ingewikkelde regels zijn een last en kunnen vereenvoudigd worden. Zo krijgen paramedici meer tijd voor hun patiënten, en daar is het ons allemaal uiteindelijk om te doen. Ik zie het graag gebeuren!”

[Ont]Regel de Zorg

Het (ont)regelen van de paramedische zorg is onderdeel van het actieprogramma [Ont]Regel de Zorg van het ministerie van VWS. Van september tot november 2019 dachten bijna veertig logopedisten, diëtisten, oefen-, huid- en ergotherapeuten en vertegenwoordigers van belanghebbende partijen na over het verminderen van administratieve lasten.

De tien actiepunten worden toegevoegd aan de andere acties voor de paramedische zorg in het actieprogramma [Ont]Regel de Zorg. Kijk voor meer informatie over de voortgang van de acties op deze website of bekijk het Rapport (Ont)Regel de Paramedische zorg.