Publicatie onderzoek: Registratielast in kaart aan de hand van de patiëntreis in de medisch specialistische zorg

In opdracht van het ministerie van VWS heeft onderzoeksbureau Q-Consult Zorg onderzoek gedaan naar administratieve lasten rond de reis van een patiënt door het ziekenhuis. Dit onderzoek is een actiepunt uit het landelijk actieplan [Ont]Regel de zorg. Met dit onderzoek is door de hele keten – van verwijzing tot ontslag – in kaart gebracht waar de meeste regeldruk zit.

Onderstaand een greep uit de conclusies en aanbevelingen:

  • Er zijn zowel registratielasten als –lusten. Binnen ziekenhuizen is niet altijd helder wat verplicht is en wat niet. Een aanbeveling aan beleidsmakers is om, zowel landelijk als in de ziekenhuizen, daar helderheid in te creëren en formele eisen inzichtelijk te maken.
  • 70% van administratie lasten blijkt informeel, dat wil zeggen dat de bron in de eigen organisatie ligt. Dat betekent dat de grootste winst lokaal te behalen is. Een van de aanbevelingen luidt dan ook: creëer een structuur waarin ontregelen gefaciliteerd wordt. Stel een projectleider aan die het overzicht bewaakt, de verbinding maakt, de ontregelbeweging continu aanjaagt en de verschillende initiatieven coördineert.
  • Het verschilt per ziekenhuis wat de oorzaken zijn van administratieve last. Zo kan de oorsprong van de registratielast in het ene ziekenhuis meer in het EPD zitten (het moet op een onhandige manier geregistreerd worden) en in het andere ziekenhuis meer in de cultuur zitten (angst om af te stappen van een landelijke indicator).

Deze en de andere aanbevelingen uit het rapport zal VWS bespreken met partijen in de eerstvolgende landelijke werkgroep regeldruk MSZ. 

Wilt u meer weten? Lees meer in het rapport ‘Definitief Rapportage Patiëntreizen - registratielast (Q-Consult-Zorg)’.

Wilt u in uw organisatie aan de slag met [Ont]Regel de Zorg, maar weet u nog niet hoe? U kunt zich nog steeds aanmelden voor de Ontregelbus of kijk op de pagina ‘Zelf aan de slag’ op deze website.

Neem voor meer informatie of bij vragen over (Ont)Regel de zorg contact op via het ORDZ contactformulier.