Huisarts geen rol bij invullen formulier fittest Defensie

Huisartsen krijgen soms de vraag om een formulier in te vullen dat wordt uitgedeeld vanuit het ministerie van Defensie, voor kandidaten die gaan deelnemen aan een fittest.

Een huisarts heeft geen rol bij het afgeven van een dergelijke verklaring voorafgaand aan een fittest. Indien een kandidaat zich bij de huisarts meldt met dit formulier, dan kan worden gezegd dat de kandidaat dat kan zien als een zelftest formulier en dat de huisarts daar geen verklaring over aflegt. De huisarts hoeft dit formulier voorafgaand aan de fittest dus niet te ondertekenen en hierover te verklaren.

Indien één van de (huis)artsen vanuit Defensie aanvullende informatie nodig heeft naar aanleiding van de medische aanstellingskeuring, is het mogelijk dat de huisarts gevraagd wordt om aanvullende informatie te geven. Hiervoor ontvangt de huisarts in dat geval een brief met dit verzoek.