Invullen dieetbevestiging door huisarts niet standaard nodig

Mensen die bepaalde diëten volgen kunnen hiervoor soms een vast bedrag aftrekken bij de belastingaangifte. Vaak komen patiënten hiervoor bij de huisarts om een verklaring te vragen, een zogenaamde dieetbevestiging. Het is een misverstand dat de huisarts deze dieetbevestiging standaard moet invullen. Alléén wanneer de belastinginspecteur specifiek bij de patiënt om de dieetbevestiging heeft gevraagd dán moet deze ingevuld worden. De inspecteur vraagt dit wanneer deze een ingediende aangifte controleert of wanneer de patiënt hulp krijgt bij het indienen van de aangifte. Door dit misverstand uit de wereld te helpen worden de administratieve lasten van de huisartsen verder beperkt.

Om een bedrag af te kunnen trekken moet bij de aangifte aannemelijk gemaakt worden dat een dieet gevolgd wordt op basis van nog steeds geldend medisch voorschrift. Daarvoor is het het handigst om het standaardformulier van de Belastingdienst te gebruiken. Een overzicht van diëten en het bedrag dat kan worden afgetrokken is te vinden op de website van de Belastingdienst. Recent is de website van de Belastingdienst aangepast om deze werkwijze te verhelderen. Vóór deze aanpassing leek het alsof de dieetbevestiging altijd ingevuld moest worden. Dit is dus niet het geval. Ook is op de site van de Belastingdienst verhelderd dat de patiënt zich voor de dieetbevestiging dient te richten tot diegene die het dieet heeft voorgeschreven; de huisarts dan wel de diëtist.