Stap dichterbij schrappen VOG-plicht huisartsen Wlz-instellingen

We zijn een stap dichterbij het schrappen van de VOG-plicht voor huisartsen die op incidentele basis zorg verlenen in Wlz-instellingen.

In de praktijk komt het zelden voor dat een waarnemend huisarts tijdens zijn dienst in de avond, de nacht of het weekend-uren (ANW-uren) wordt opgeroepen om in een Wlz-instelling zorg te verlenen. Huisartsen moeten voor deze incidentele situaties wel een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, zodat de Wlz-instelling kan voldoen aan de plicht uit het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Omdat het nooit zeker is wanneer en door welke instelling een beroep gedaan wordt op deze huisartsen, moeten zij voor het geval dat ze ingeschakeld worden bij voorbaat in het bezit zijn van een (actuele) VOG, die niet ouder dan drie maanden mag zijn. Deze administratieve lasten staan in geen verhouding tot de zeer incidentele zorg die zij leveren in Wlz-instellingen.

Om de VOG-plicht voor huisartsen, die in incidentele gevallen in de in de ANW-uren zorg verlenen in een Wlz-instelling, te schrappen is er een wijziging voorgesteld van het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Uitvoeringsbesluit Wkkgz).

De wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is op 4 maart in internetconsultatie gegaan:

Dat betekent dat iedereen kan reageren op deze wijziging via de website. In verband met de ontwikkelingen rondom COVID-19 is de termijn om te reageren verlengd. De internetconsultatie eindigt op 1 juni 2020.

In de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz zijn ook andere wijzigingen opgenomen. De wijzigingen in verband met de VOG-plicht zijn in de concept regeling opgenomen onder onderdeel D.

Na het verwerken van alle reacties die uit de internetconsultatie komen wordt het wetgevingsproces verder doorlopen, met het streven om de wet per 1 januari 2021 in werking te laten treden.