Medische informatie afgeven: wat is de rol van de huisarts en wat niet?

In de praktijk vragen verschillende instanties informatie op bij huisartsen voor het stellen van een indicatie. Of hanteren organisaties een doktersverklaring als voorwaarde voor (het aanpassen van) hun dienstverlening. Dit brengt veel administratieve lasten met zich mee. Om onnodige administratieve lasten voor de huisartsen te verminderen is het belangrijk om duidelijk te maken: wat is de rol van de huisarts en wat niet?

Misverstanden uit de praktijk aangepakt: onnodige administratieve lasten voorkomen

In de praktijk zijn er soms misverstanden over wat de rol van de huisarts is bij het afgeven van medische informatie. In het kader van het programma [Ont]Regel de Zorg is een aantal van deze misverstanden aangepakt. Een voorbeeld daarvan is dat in contact tussen een huisarts en het CIZ medische gegevens gerichter opgevraagd worden, in plaats van dat het gehele dossier opgevraagd wordt door het CIZ. Een aantal andere misverstanden dat is verhelderd:

Met het wegnemen van deze misverstanden worden onnodige administratieve lasten voor huisartsen voorkomen. Het actiepunt ‘Medewerking aan indicatiestelling beperken tot leveren medische grondslag’ uit het programma [Ont]Regel de Zorg is hiermee afgerond.
Ervaart u nog onnodige administratieve lasten rondom het afgeven van medische informatie? Meld deze dan via: aanpakregeldruk@ordz.nl

Uitgangspunt afgeven geneeskundige verklaring

Uitgangspunt bij het afgeven van medische informatie zijn de richtlijnen van de KNMG. Hierin staat dat een behandelend arts geen geneeskundige verklaring afgeeft over zijn eigen patiënt. Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over een patiënt en over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Bijvoorbeeld: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Voor een goede behandeling is een vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt essentieel. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer de arts een voor de patiënt ongunstig oordeel geeft en er een belangenconflict ontstaat. Dergelijke verklaringen mogen daarom alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze kan met toestemming van de patiënt feitelijke gerichte informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn beoordeling betrekken.