Eerste opbrengsten van de [Ont]Regelbus beschikbaar!

De [Ont]Regelbus rijdt ongeveer een half jaar door het land en ondersteunt zorginstellingen op locatie met het intern ontregelen. Deze lokale aanpak is nodig omdat naast regeldruk die bijvoorbeeld door een regel van de zorgverzekeraar of de IGJ veroorzaakt wordt, er soms ook regeldruk uit zorginstellingen zelf komt. Denk bijvoorbeeld aan verplichte turflijstjes of een te strenge vertaling van een landelijke regel. Lees hier meer over de werkwijze van de [Ont]Regelbus.

Sinds het startschot in het najaar van 2019 heeft de bus 14 instellingen bezocht [stand eind maart] en hebben er in totaal 22 sessies plaatsgevonden, waarvan we nu de eerste opbrengst kunnen delen. De deelnemers van de sessies ervaren het als prettig dat er tijd wordt gemaakt om stil te staan bij de interne regels waar zorgverleners last van hebben. Ook komt men tot de conclusie dat een bepaalde werkwijze die in de organisatie is ingeburgerd ‘omdat het nou eenmaal zo moet’ soms helemaal geen stand houdt: “Het uitzoeken van welke regels we nou precies last hebben en wie ze heeft opgesteld, bleek nog een enorme klus. We denken vaak dat we iets moeten, maar als we niet kunnen achterhalen van wie en waarom kunnen we er waarschijnlijk gewoon mee stoppen.”

Aan het einde van de eerste sessie (de ontrafelsessie) krijgen de deelnemers het materiaal mee om zelf hun eigen regels in te duiken. De ervaring leert dat daarmee de interne ontregel-olievlek zich al snel verspreidt. Een paar weken later, als de Ontregelsessie plaatsvindt, blijken er al allerlei ontregelacties in gang gezet te zijn! Ook blijkt de methode heel geschikt om in allerlei werkoverleggen het gesprek te voeren over waarom dingen op een bepaalde manier georganiseerd zijn. Betere communicatie daarover leidt meteen al tot meer begrip over en weer en minder irritatie.  “Wat een verademing! Van de 30 dingen die we vorige keer in kaart brachten, is al meer dan de helft opgelost of aangepakt. Blijkbaar kan het wél anders.” Doordat de bus zich focust op de interne regeldruk heeft de organisatie autonomie om zelf de keuze te maken om te stoppen met een regel of werkwijze. Dat geeft energie!

Vanwege de coronacrisis zijn de sessies met de Ontregelbus tot nader order uitgesteld. Zodra de bus weer gaat rijden, laten wij u dat weten via onze website ordz.nl. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor organisaties die hulp wensen bij het ontregelen. Voor meer informatie over de bus of om u aan te melden kunt u terecht op ordz.nl/ontregelbus.