Terugblik Congres Experiment Waardegedreven zorg en daarmee merkbaar minder regeldruk

Op maandag 17 februari vond het inspirerende en positieve congres over het ontregel-experiment van Arkin en Zilveren Kruis plaats in Amsterdam. Ggz-aanbieders, zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en andere geïnteresseerden werden geïnformeerd over het experiment ‘Waardegedreven zorg’ van Arkin en Zilveren Kruis en hebben handvatten aangereikt gekregen om zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk.

Marianne van den Anker verzorgde de opening als Dagvoorzitter, waarna Wouter Hart een lezing gaf over ‘werken vanuit de bedoeling’. Het experiment van Arkin en Zilveren Kruis is gebaseerd op dit gedachtegoed. Wouter Hart ging in op vragen als: Hoe doet men dat in de praktijk, werken vanuit de bedoeling? Hoe geeft men vorm aan een verandering in een speelveld dat helemaal gericht is op het navolgen van het systeem? Wouter nam ons vervolgens mee in de zoektocht naar waar het in de praktijk werkelijk om zou moeten gaan: eigen verantwoordelijkheid nemen en de cliënt centraal.

Vervolgens heeft Nina Silvester, Psychiater bij Mentrum (label van Arkin) het experiment uitgelegd en haar werkwijze nu toegelicht:

De focus is verschoven van registratie en verantwoording naar zinnige dossiervoering en behandeluitkomsten. Alleen zinvolle inhoudelijke verslaglegging ten behoeve van de zorgverlening aan cliënten wordt nu gedaan. Daarmee is ook de minutenregistratie deels komen te vervallen. Uit de eerste evaluatie blijkt het succes van dit experiment. Zorgverleners besparen hiermee 51 minuten per dag. Tijd die in plaats van aan administratie nu aan zorgverlening aan cliënten en afstemming met ketenpartners besteed wordt. Met dit experiment toont Arkin aan dat de nieuwe werkwijze leidt tot een substantieel lagere werkdruk, het ervaren van meer zinvol werk en fors lager verzuim.

Na de pauze gaf Staatssecretaris Blokhuis een speech en riep de aanwezigen op om ook zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk! Daarnaast deed hij de oproep dat als men vastloopt, dit aan hem te laten weten!

Tot slot was er ruimte voor het publiek om vragen te stellen aan Arkin, Zilveren Kruis, VWS, de NZa en aan Wouter Hart.

Wij kijken terug op een geslaagd congres en hopen dat meer instellingen het goede voorbeeld van Arkin en Zilveren Kruis volgen om aan de slag te gaan met het merkbaar verminderen van regeldruk. Daarbij is goed te zien dat er al nieuwe experimenten gestart worden, zoals bij GGz Centraal.

Meer informatie vindt u op de website van [Ont]Regel de Zorg en op de website slim-registeren-indirecte-tijd.nl