Verlenging ‘overgangsregeling’ procesgericht verantwoorden met 2019 voor de ggz

In april 2019 is het advies van de Taskforce Gepast Gebruik ggz verschenen. In dit rapport adviseert de Taskforce Gepast Gebruik ggz over een uitwerking van een procesgerichte verantwoording op gepast gebruik op zodanige wijze dat de regeldruk voor zorgprofessionals substantieel wordt verminderd en risico’s optimaal worden beheerst.

Om een maximale stimulans te realiseren voor de overgang naar een procesgerichte verantwoording over gepast gebruik, heeft de Taskforce een specifieke (tijdelijke) overgangsregeling voorgesteld. Zorgaanbieders kunnen onder bepaalde voorwaarden over 2017 en 2018 procesgericht verantwoorden. Zo wordt ruimte gecreëerd voor deze vorm van verantwoording (blik op de toekomst). De tijdelijke overgangsregeling geldt onder dezelfde voorwaarden nu ook voor het jaar 2019. Dit hebben de leden van het Bestuurlijk Overleg HLA ggz op 14 mei besloten.