Kamerbrief met het voornemen voor een experiment lastenverlichting in de forensische zorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Staatssecretaris Blokhuis heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, de leden van de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen voor een experiment in de administratieve lastenverlichting in de forensische zorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. In de brief wordt aangegeven dat de Staatssecretaris voornemens is om de NZa met een aanwijzing op te dragen zo snel mogelijk in 2020 een experiment-beleidsregel op grond van artikel 58 van de Wmg vast te stellen. Daarmee wordt het voor zorgaanbieders die meedoen aan het experiment mogelijk gemaakt om geen algemeen indirecte tijd en indirect patiëntgebonden tijd meer te registeren maar wordt voor deze indirecte tijd een opslag gehanteerd op de direct patiëntgebonden tijd. De opslag voor indirecte tijd wordt door de zorgaanbieder in samenspraak met de zorgverzekeraar bepaald en gedifferentieerd naar beroepsbeoefenaar als opgenomen op de beroepentabel.