Eindrapport merkbaarheidsscan beschikbaar

De ervaringen van zorgverleners staan centraal in het programma [Ont]Regel de Zorg en zijn de belangrijkste maatstaf om de effecten van de maatregelen uit het programma te beoordelen. Om die ervaringen in kaart te brengen heeft KPMG de afgelopen periode metingen gedaan: de merkbaarheidsscan. Het eindrapport van de merkbaarheidsscan is nu beschikbaar. De metingen bouwen voort op de eerste meting die in 2019 plaatvond en waarvan hier de uitkomsten te vinden zijn.

De belangrijkste overkoepelende conclusies van het eindrapport:

  • Vijf sectoren tonen tussen 2019 en 2020 een lichte vermindering in de ervaren regeldruk;
  • Deze afname is het grootst onder fysiotherapeuten;
  • Enkele sectoren laten een toename zien van de tijd die zorgverleners aan administratieve handelingen besteden;
  • De acceptatie van administratieve tijd licht gestegen tussen 2019 en 2020.

Lees het rapport van de merkbaarheidsscan, mocht u meer willen weten over de uitkomsten van het onderzoek. De Ministers en Staatssecretaris reageren in de eerstvolgende voortgangsrapportage over het programma [Ont]Regel de Zorg op de uitkomsten.