Zorgprestatiemodel per 2022 ingevoerd als nieuwe bekostiging voor geneeskundige ggz en forensische zorg

Besloten is om per 2022 het zogenaamde zorgprestatiemodel in te voeren als nieuwe bekostiging voor de gehele geneeskundige ggz en de forensische zorg samen met een nieuwe zorgvraagtypering. Invoering van het zorgprestatiemodel betekent dat vier verschillende bekostigingssystemen worden vervangen door één bekostigingssysteem.

Met het zorgprestatiemodel wordt een sterk vereenvoudigd bekostigingsmodel geïntroduceerd, dat leidt tot lagere administratieve lasten, nota’s die herkenbaar en begrijpelijk zijn voor de cliënt en een aanzienlijke versnelling van de declaratiemogelijkheden en informatievoorziening over zorgkosten en –gebruik. Hiermee wordt een aantal knelpunten dat in de huidige bekostiging wordt ervaren aangepakt.

Lees meer hierover op de pagina van dit afgeronde actiepunt.