Wlz-inkijkfunctie: verbetering actualiteit op komst

De Wlz-inkijkfunctie is een dienst bij VECOZO waarmee zorgaanbieders twee dingen kunnen zien; of een cliënt een Wlz-indicatie heeft en of de cliënt verblijf inclusief behandeling vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) krijgt. Op deze manier weet de zorgaanbieder of de geleverde zorg of verstrekking ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of van de Wlz moet komen. Zo kan de zorgaanbieder de declaratie op de juiste plek aanbieden en wordt voorkomen dat een declaratie afgewezen wordt en opnieuw moet worden ingediend. Een administratieve last die u graag vermijdt!

De Wlz-inkijkfunctie achter de schermen

Informatie voor de Wlz-inkijkfunctie wordt wekelijks door de zorgkantoren aangeleverd bij VECOZO. Binnen maximaal één week na afgifte van een indicatie voor een nieuwe Wlz-cliënt is deze informatie beschikbaar in de Wlz-inkijkfunctie. Voor het tweede deel van de informatie, Wlz-cliënten met verblijf én behandeling, zijn de zorgkantoren afhankelijk van de declaraties van de zorgaanbieders. Omdat de declaraties achteraf worden ingediend loopt de informatie in de Wlz-inkijkfunctie voor een deel van de cliënten achter.

Verbeteren actualiteit op komst

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de actualiteit van de informatie in de Wlz-inkijkfunctie. Deze verbetering wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 gerealiseerd.

Hoe gaat het proces eruit zien?

Bij het verbeteren van de actualiteit van de inkijkfunctie staat het goed gebruik van het formulier ‘Melding Aanvang Zorg’ centraal. Dit is het formulier dat Wlz-instellingen gebruiken voor het aanmelden van nieuwe cliënten. Op dit formulier kan de zorgaanbieder bij de start van de zorg al aangeven of deze verblijf én behandeling krijgt. Bij het verzenden van dit formulier naar het zorgkantoor wordt deze informatie door VECOZO gebruikt in de Wlz-inkijkfunctie. Als de zorgaanbieder enkele weken later de declaratie naar het zorgkantoor stuurt, stuurt het zorgkantoor de informatie uit de declaratie ten behoeve van de Wlz-inkijkfunctie door naar VECOZO. VECOZO controleert vervolgens of de data uit de melding en de data uit de declaratie overeenkomen. Bij afwijkingen worden de gegevens uit de declaratie gebruikt in de Wlz-inkijkfunctie.

Door op deze manier te gaan werken wordt het signaal, of sprake is van verblijf met behandeling,  in de meeste gevallen een paar weken eerder doorgegeven dan in de huidige situatie het geval is. Hierdoor beschikt een zorgaanbieder bijna realtime over actuele informatie.  

Voor cliënten die binnen een instelling doorstromen van ‘verblijf’ naar ‘verblijf met behandeling’, wordt in de meeste gevallen een nieuwe AGB-code van de instelling relevant en wordt daarvoor een nieuw formulier ‘Melding Aanvang Zorg’ ingediend. Alleen in de situaties dat er sprake is van interne doorstroom zónder dat er op een nieuwe AGB-code wordt gedeclareerd zou de inkijkfunctie dan niet helemaal ‘real-time’ zijn.