Tijdregistratie in de wijkverpleging: hoe staat het ervoor?

Eén van de actiepunten uit het programma [Ont]Regel de Zorg is het verminderen van de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen. Om dit doel te bereiken worden zorgaanbieders, die de minutenregistratie nog gebruiken en geen gebruik maken van een regelarme manier van tijdregistratie, gestimuleerd om gebruik te maken van de alternatieve registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ (z=p=r,t). Wat weten we over het gebruik van de vijfminutenregistratie en de alternatieve registratiestandaard en hoe gaan we hiermee verder?

Op 23 november 2020 is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de uitkomsten van verschillende monitors op een rijtje zijn gezet. Uit deze monitors blijkt dat het gebruik van de vijfminutenregistratie afneemt en het gebruik van z=p=r,t toeneemt. Dit is de juiste beweging. Maar we zijn er nog niet.

Om de juiste beweging voort te zetten hebben Actiz, Zorgthuisnl, NZa, ZN, V&VN en VWS afspraken gemaakt. Zo is afgesproken om het goed gebruik van z=p=r,t in de praktijk verder te stimuleren door de acties, die partijen in december 2019 maakten, weer op te pakken waar daar weer ruimte voor is. Deze acties kwamen in de eerste Corona-golf stil te liggen, omdat alle aandacht in die periode nodig was om de benodigde zorg te kunnen leveren.

Voor organisaties die de overstap naar z=p=r,t nog willen maken wordt een ondersteuningsaanbod op maat ontwikkeld. Hiervoor worden knelpunten actief opgehaald binnen organisaties. Want dát is de plek waar de verandering echt moet plaatsvinden. En iedere organisatie moet deze verandering op zijn eigen manier doorlopen. Ben je benieuwd hoe andere organisaties dit hebben aangepakt? Lees de inspirerende verhalen van organisaties die hiermee al aan de slag zijn gegaan.

Voor het vervolg hebben partijen ook afgesproken om met één eenduidige monitor de beweging in de toekomst goed te kunnen blijven volgen en daarmee actie te kunnen blijven ondernemen als dat nodig is.

Het uitvoeren van alle vervolgacties is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19.