Drieluik aanpak registratielasten

Hoe vermindert u de regeldruk en welke stappen zijn daarvoor nodig? Dat heeft Vilans onderzocht in het drieluik ‘Aanpak registratielasten’. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de drie artikelen en kunt u doorklikken naar de volledige artikelen op de website van Vilans.

Deel 1: De Registratiereis

In Deel 1 deelt zorgorganisatie Cedrah hoe zij hun processen beter hebben ingericht en welke tips zij andere zorginstellingen willen geven. Daarbij hebben ze kritisch per stap gekeken wat er beter kan voor de medewerker én de cliënt. De tool ‘Registratiereis’ heeft daarbij geholpen. De Registratiereis is een praktisch hulpmiddel om een specifieke registratielast of werkproces te versimpelen en versnellen. Met de tool krijgt uw team inzicht in een bepaald registratieproces en brengt u de knel- en verbeterpunten in kaart. 

Deel 2: Vragenlijsten

Om een goed beeld van hun cliënten te krijgen, maakt Syndion gebruik van verschillende cliëntprofielen met bijbehorende vragenlijsten. Dat zorgde alleen voor veel extra regeldruk. De vragenlijsten zijn bedoeld om per cliëntprofiel de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt in kaart te brengen. Dit is niet voor niets, want de doelgroep van Syndion is vrij breed: mensen met een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk) van verschillende leeftijden. Maar een onbedoeld bijeffect was dat medewerkers vragen dubbel invulden en bovendien niet alle vragen even passend vonden.

In Deel 2 van dit drieluik vertelt medewerker cyclisch werken Linda van Duuren over hun aanpak om de extra regeldruk weer tegen te gaan.

Deel 3: Regeldruk aanpakken in 6 stappen

Het terugdringen van registratielasten kan best een ingewikkelde opgave zijn. Want hoe breng je goed in kaart wie welke taak heeft in het proces en waarom? Zorgorganisatie Nieuw Unicum ging daarom aan de slag met een stapsgewijze aanpak om registratielasten rond incidentmeldingen terug te dringen. En met resultaat! In alweer het laatste interview uit dit drieluik leest u hoe zij dit deden.