Enquête zorgprofessionals over vereenvoudiging tijdsregistratie

Eén van de actiepunten uit het programma [Ont]Regel de Zorg is het verminderen van de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen. De afgelopen jaren is geprobeerd deze administratielast te verminderen door een nieuwe registratiestandaard te introduceren, namelijk de zorgplan=planning=realisatie, tenzij. 

De taakgroep Tijdregistratie, die voortkomt uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022, wil in kaart brengen wat de manier van tijd registreren op dit moment is en hoe de zorgprofessional in de wijkverpleging deze ervaart. Doet u mee? De enquête staat tot 16 februari online.

Uw input wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en de resultaten zullen niet herleidbaar zijn naar individuele zorgprofessionals.

Meer achtergrondinformatie leest u in het nieuwsbericht ‘Tijdregistratie in de wijkverpleging: hoe staat het ervoor?’