Convenant KIK-V maakt registreren en uitwisselen van kwaliteitsinformatie eenvoudiger en eenduidiger

Eind vorige week hebben de zeven ketenpartijen* in de verpleeghuiszorg het convenant KIK-V ondertekend. Met de ondertekening van het convenant verbinden alle partijen zich aan de afspraken die zij gemaakt hebben in het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). Deze nieuwe werkwijze lost knelpunten in de uitwisseling van informatie op. 

Sinds enige jaren werkt de verpleeghuiszorg met een eigen kwaliteitskader. Goede uitwisseling van kwaliteitsinformatie is voor de uitvoering ervan essentieel. Om dat efficiënt te laten verlopen, is het programma KIK-V gestart.

Win-winsituatie

Het programma KIK-V is een initiatief van de ketenpartijen en levert voor alle partijen een win-winsituatie op. Via KIK-V worden bestaande gegevens die zorgaanbieders registreren, bijvoorbeeld tijdens het verlenen van zorg, efficiënter gebruikt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens uit processen en systemen van zorgaanbieders. Zij ervaren hierdoor minder administratieve lasten. De partijen die de gegevens verzamelen, zoals NZa, IGJ en zorgkantoren, ontvangen informatie die beter op hun vraag is afgestemd.

Convenant als basis voor de afsprakenset

De afspraken die de ketenpartijen maken in het programma KIK-V, zijn in januari 2021 vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. Hierin staat welke informatie de partijen met elkaar delen en hoe zij die informatie goed uitwisselen. Daarbij worden onder andere dezelfde peildata en definities gebruikt. Als alle deelnemende partijen volgens deze afspraken werken, verloopt de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd. Informatie wordt beter bruikbaar en vergelijkbaar. Daarnaast kunnen de partijen de informatie beter gebruiken voor het leren en verbeteren van de zorg en voor zaken als beleid, toezicht en keuze-informatie voor cliënten. Het programma KIK-V begeleidt de zorgaanbieders en andere ketenpartijen bij het maken van de afspraken en de implementatie ervan.

Meer weten?

  • Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Partijen tekenen voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen op de website van KIK-V
  • Of lees het nieuwsbericht ‘Convenant maakt einde aan wirwar van kwaliteitsregistraties verpleeghuizen’ op zorgvisie.nl
     

* de betrokken ketenpartijen zijn: Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg, brancheorganisatie Actiz, IGJ, NZa, ZN en zorgkantoren, VWS en Zorginstituut Nederland. Ook brancheorganisaties en ledenorganisaties zoals ZorgthuisNL, Branchevereniging Kleinschalige Zorg, SPOT en PerSaldo steunen de nu gemaakte afspraken.

Beeld: ©KIK-V