Implementeren met beren en flamingo’s op de weg

Het verminderen van regeldruk vraagt om een veranderaanpak in een aantal fasen. Dit is aan bod gekomen in de blogreeks over het Ontregel-lab voor de Langdurige Zorg. In de eerste blog zijn we verliefd geworden op ons probleem, in de tweede blog hebben we met een andere bril naar bestaande problemen gekeken en in de derde blog hebben we oplossingen bedacht.

Maar hoe zorgt u ervoor dat die oplossingen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden en duurzaam de regeldruk verminderen? U leest erover in de vierde blog ‘Implementeren met beren en flamingo’s op de weg

©Boukje Keijzer