Enquête: Effect coronacrisis op regeldruk

Tijdens de coronacrisis veranderde de zorg compleet en dit had ook impact op regels. Tal van regels werden versoepeld, tegelijkertijd was op andere vlakken juist sprake van aanscherpingen en extra registratie. Berenschot onderzoekt wat de effecten van de coronacrisis zijn geweest op de administratieve belasting van zorgprofessionals. Zorgprofessionals kunnen meedoen door de jaarlijkse enquête in te vullen. Dit kan tot 31 augustus.

Lees meer in het artikel ‘Begrijp regeldruk in de zorg: draai het om’ in zorgvisie.nl