Onderzoek: Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg

Zorgverleners besteden ruim een derde van hun tijd aan administratie in plaats van aan hun patiënten. Dat moet anders, daar zijn zorgverleners, patiënten en het kabinet het over eens. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) startte daarom in mei 2018 met het programma [Ont]Regel de Zorg, om de ervaren regeldruk voor professionals en patiënten merkbaar te verminderen. Dit programma loopt in de zomer af, maar ook daarna blijft een stevige inzet nodig op het terugdringen van regeldruk.

Hoe kijken partijen en andere betrokkenen terug op de aanpak van het programma [Ont]Regel de Zorg? Wat ging volgens hen goed en wat kan beter of anders? Om een antwoord te krijgen op deze vragen doet De Argumentenfabriek hier in opdracht van het Ministerie van VWS onderzoek naar. Naast literatuuronderzoek worden komende zomer interviews gehouden met personen uit het hele zorgveld. De lessen die uit dit onderzoek volgen, helpen bij het vormgeven van de vervolgaanpak. Zodat de regeldruk ook in de toekomst blijvend minder wordt, voor ieder die in en om de zorg werkt.

Meer weten over het onderzoek?
Onderzoek: Evaluatie programma [Ont]Regel de Zorg | De Argumentenfabriek