Registraties in de langdurige intramurale ouderenzorg: wat is verplicht en wat niet?

Zijn alle registraties die plaatsvinden in de zorgpraktijk ook echt verplicht of nodig? U leest het antwoord in de nieuwste versie van het 'Overzicht Wettelijk verplichte registraties voor zorgmedewerkers in de langdurige intramurale ouderenzorg'. Het overzicht is opgesteld in het kader van het actieplan [Ont]Regel de Zorg.

Wat is er nieuw in dit overzicht van verplichte registraties?

Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding over het onderwerp en een korte beschrijving van de bijbehorende wetten en regelgeving. Daarna worden de wettelijke verplichte registraties voor de zorgmedewerker beschreven. Elk hoofdstuk sluit af met een aantal praktijkvragen met daarbij het antwoord op de vraag “Is het verplicht?”. Sinds de vorige versie van 2018 zijn er wetten vervangen en bijgekomen. Daarom is de afbakening aangepast en is bijvoorbeeld het pgb geschrapt uit het overzicht.

©zorgvoorbeter.nl