Opbrengst van 3 jaar samen ontregelen: Actiepunt ‘Terminaliteitsverklaring afschaffen’

Het is niet langer nodig om een terminaliteitsverklaring aan te vragen voor de inzet van extra zorg in de palliatieve terminale fase bij cliënten in zowel de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de Wet langdurige zorg (Wlz). Voorheen werd deze verklaring voor de zorg in de laatste levensfase gebruikt. De verklaring van de behandelend arts gaf dan aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan drie maanden was. Doordat het niet patiëntvriendelijk is, onnodige administratieve handelingen oplevert en het nooit met zekerheid te zeggen is of de levensverwachting daadwerkelijk korter is dan drie maanden, is in overleg met AHZN, KNMG, VPTZ, V&VN ZIN, ZN en VWS de terminaliteitsverklaring in de meeste gevallen geschrapt.

Een terminaliteitsverklaring is nu echt alleen nog nodig bij de aanvraag van een Zvw-PGB voor zorg in de palliatieve fase en bij verhoging van het Wlz-PGB vanwege palliatief terminale zorg.

Meer weten?

Voor meer informatie hierover, lees het nieuwsbericht ‘Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig’ (november 2019)

Of bekijk het artikel hierover op de website van V&VN.

Video met uitleg

Bekijk de video 'Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in de meeste situaties niet meer nodig':

VIDEO Palliatieve zorg: Terminaliteitsverklaring in de meeste situaties niet meer nodig

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen jaren hebben de gezamenlijke inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg ertoe geleid dat veel actiepunten van het programma ORDZ afgerond zijn. Zoals ook dit actiepunt. Wilt u meer weten hierover? Kijk bij Patiënt/cliënt actiepunt 7. Terminaliteitsverklaring afschaffen.