Regeldruk aanpakken in de wijkverpleging? Maak gebruik van de subsidieregeling!

Banner SOW

Bent u een organisatie die wijkverpleging aanbiedt binnen de Zvw en wilt u de regeldruk in uw organisatie aanpakken? Dan biedt de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) een mooie kans! De SOW is bedoeld voor organisaties die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het in gang zetten van projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen. Verschillende projecten kunnen ingediend worden bij deze subsidieregeling, ook projecten die gericht zijn op het minderen van administratieve lasten. Vanaf 1 oktober 2021 start een tweede subsidieronde.

Meer weten?

Nieuw bij deze tweede subsidieronde is dat zorgaanbieders die wijkverpleging verlenen nu ook gezamenlijk een subsidieaanvraag kunnen indienen, waardoor de regeling voor kleinere zorgaanbieders toegankelijker wordt. U kunt het geld deels gebruiken om personeel vrij te maken en externe capaciteit en deskundigheid in te huren.

Aanvragen

Subsidie aanvragen kan van 1 oktober tot en met 15 november 2021. Op rvo.nl/sow vindt u informatie en inspiratie van organisaties die u voorgingen. Bijvoorbeeld van Stichting Zorgstroom die de subsidie o.a. gebruiken voor het terugdringen van administratieve lasten. Met de subsidie gaan zij ‘schrapsessies’ organiseren waarin teams aan de slag gaan rond de vraag: hoe organiseren we nou eigenlijk een aantal dingen en kunnen we dat versimpelen? Bekijk hier het filmpje waarin Ruben Leijnse, voorzitter Raad van Bestuur Zorgstroom, uitlegt dat dit uiteindelijk het werkplezier van de medewerker absoluut ten goede gaat komen.

Achtergrond

Ook de wijkverpleging staat voor de uitdaging om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Het aantal chronisch zieken en langer thuiswonende ouderen blijft groeien en zorgt voor meer en intensievere zorginzet. Tegelijkertijd groeit het aantal zorgverleners minder hard. Dat betekent dat u vroeg of laat anders moet gaan werken om de vraag bij te kunnen houden en goede zorg aan cliënten te kunnen blijven bieden. Hierover zijn eerder al landelijke afspraken gemaakt in het ‘Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging’ en ‘Toekomstperspectief Wijkverpleging’.