Terminaliteitsverklaring meestal niet nodig

Het is in de meeste gevallen niet nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken voor de inzet van zorg in de palliatieve terminale fase bij cliënten in zowel de Zorgverzekeringswet (Zvw) als de Wet langdurige zorg (Wlz).

Voorheen werd deze verklaring voor de zorg in de laatste levensfase gebruikt. De verklaring van de behandelende arts gaf dan aan dat de levensverwachting van de patiënt niet langer dan drie maanden was. Doordat het niet patiëntvriendelijk is, onnodige administratieve handelingen oplevert en het nooit met zekerheid te zeggen is of de levensverwachting daadwerkelijk korter is dan drie maanden, is in 2019 door AHZN, KNMG, VPTZ, V&VN ZIN, ZN en VWS afgesproken dat de verklaring niet altijd nodig is. Beslissingen waarvoor de terminaliteitsverklaring eerder nodig was, bijvoorbeeld voor het rechtvaardigen van het inzetten van meer zorg, kunnen vaak ook op een andere manier worden genomen.  Een terminaliteitsverklaring is alleen nog wel nodig bij de aanvraag van een Zvw-PGB voor zorg in de palliatieve terminale fase en bij verhoging van het Wlz-PGB vanwege palliatief terminale zorg.

Wil je weten hoe dit precies zit? Bekijk hieronder het filmpje of lees dit uitgebreide artikel voor meer informatie.

VIDEO Palliatieve zorg: Terminaliteitsverklaring in de meeste situaties niet meer nodig

Opbrengsten van 3 jaar samen ontregelen

De afgelopen drie jaren hebben de gezamenlijke inspanningen in het kader van het ontregelen van de zorg ertoe geleid dat veel actiepunten van het programma ORDZ afgerond zijn. Zoals ook dit actiepunt.