Evaluatie van het programma [Ont]Regel de Zorg

In een brief aan de Tweede kamer presenteert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, de resultaten van de recent uitgevoerde evaluatie van het programma [Ont]Regel de Zorg. De evaluatie richtte zich met name op de vraag hoe VWS de afgelopen periode het vraagstuk van regeldruk in de zorg heeft aangepakt, en wat daarin in de ogen van andere betrokken partijen goed heeft gewerkt en wat juist voor verbetering vatbaar is. De begeleidende brief vermeldt onder andere wat de reden was om deze evaluatie uit te laten voeren en wat er onderzocht is. Ook geeft de Minister in de brief aan dat de wijze waarop vervolg gegeven zal worden aan het programma [Ont]Regel de Zorg aan een volgend kabinet is.

In de evaluatie worden reflecties benoemd die naar voren zijn gekomen in interviews met zorgverleners en vertegenwoordigers van verschillende bij ORDZ betrokken organisaties. Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor een vervolg op het programma.

Lees de brief van de minister aan de tweede kamer en de evaluatie zelf op de website van de Rijksoverheid.