Wordt er nog gevraagd om een actueel bewijs van een chronische aandoening?

In 2019 kwamen signalen van patiënten binnen dat zij steeds weer opnieuw moeten aantonen dat zij een chronische (blijvende) aandoening hebben, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een nieuw hulpmiddel, zoals een blindengeleidehond. VWS heeft toen laten weten dat zorgverzekeraars hebben bevestigd dat dit onnodig is; zij vragen niet om een nieuw bewijs als een patiënt een bestaand bewijs kan laten zien.

Uit gezamenlijk onderzoek van de betrokken partijen blijkt dat het wel kan voorkomen dat een patiënt met een chronische aandoening gevraagd wordt om (extra) informatie van een arts. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om te bepalen of de afgesproken zorg nog steeds passend is, of wanneer een (nieuw) hulpmiddel verstrekt moet worden.

Mocht zich onverhoopt toch een situatie voordoen waarin iemand met een chronische aandoening gevraagd wordt de diagnosestelling te vernieuwen, dan kan diegene zich wenden tot zijn/haar zorgverzekeraar of indien nodig tot VWS (via het e-mailadres aanpakregeldruk@minvws.nl) om dit te verduidelijken en waar nodig op te lossen.