Ontwikkeling naar meer langdurige indicaties Wmo 2015 en Jeugdwet

Kortdurende indicaties/beschikkingen zijn een doorn in het oog voor patiënten/cliënten met een levensbrede, chronische en/of langdurige zorgvraag. Gemeenten geven nu nog vaak kortdurende indicaties af, waardoor de patiënt/cliënt steeds opnieuw een aanvraag moet indienen bij de gemeenten. Dit terwijl er vaak weinig veranderd is in de situatie van de patiënt/cliënt.

Sander Hilberink, winnaar van de Shakingtree Award 2020, inwoner van de gemeente Rotterdam, en lector aan de Hogeschool Rotterdam, heeft dit onderwerp geagendeerd. Inmiddels geeft de gemeente Rotterdam indicaties voor onbepaalde tijd af voor mensen met een levensbrede, chronische en/of langdurige zorgvraag. Recent heeft gemeente Utrecht het voorbeeld van gemeente Rotterdam gevolgd. Ook zij verstrekken sinds kort Wmo-indicaties voor onbepaalde tijd aan mensen met chronische of progressieve aandoeningen waarbij geen zicht is op verbetering. In beide gemeenten scheelt dit enorm veel administratieve lasten voor patiënten/cliënten, gemeenten en aanbieders.

Het Ministerie van VWS juicht deze ontwikkeling dan ook toe en hoopt dat meer gemeenten het goede voorbeeld van Rotterdam en Utrecht volgen. Het standaard afgeven van een beschikking met een beperkte duur past niet binnen het uitgangspunt van de Wmo 2015 waarin de nadruk juist ligt op het bieden van maatwerk en rekening houden met het individu en diens situatie, en de Wmo staat het werken met indicaties voor onbepaalde tijd dus ook gewoon toe.

Naast de Wmo 2015 worden ook in de jeugdzorg vaak kortdurende indicaties afgegeven. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft recent, mede op verzoek van de Tweede Kamer, een urgente oproep gedaan aan alle jeugdwethouders om langdurige indicaties af te geven voor jongeren waarvan duidelijk is dat ze langere tijd zorg nodig hebben. Hij hoopt dat gemeenten, die nu nog kortdurende indicaties afgeven aan jongeren met een levenslange zorgvraag, hun beleid gaan aanpassen.