Subsidieregeling voor verminderen lokale regeldruk in de zorg geopend

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag de subsidieregeling voor het verminderen van lokale administratieve lasten in de zorg geopend. Met de regeling kunnen zorgorganisaties zelf aan de slag om de regeldruk in hun eigen organisatie te verlagen. De subsidie maakt onderdeel uit van het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg. 

Minister Conny Helder:

“Met deze subsidieregeling kunnen zorgaanbieders zelf aan de slag met hun lokale regeldruk. Regeldruk komt vanuit allerlei richtingen in allerlei vormen op zorgverleners af. De lokale regeldruk aanpakken heeft direct een positieve uitwerking op medewerkers binnen een zorgorganisatie. Gezamenlijk hebben we een papieren toren van administratieve lasten gebouwd, nu moeten we hem waar mogelijk gezamenlijk afbreken, ook lokaal. Dit levert zorgverleners meer werkplezier en meer tijd voor zorg op.”

Op (Ont)regelprojecten zorgaanbieders | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) lees je de voorwaarden en hoe je deze subsidie aanvraagt.

Schrappen en vereenvoudigen

Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen om administratieve regels in hun organisatie te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen. Goede voorbeelden en geleerde lessen uit deze projecten worden openbaar gemaakt en actief gedeeld. Zo worden andere zorgaanbieders gestimuleerd om de regeldruk aan te pakken. 

De eerste aanvraagronde voor de subsidie loopt tot en met 30 september 2022. In 2023 volgen nog twee rondes. In totaal stelt het ministerie van VWS 9,5 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders. De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet maar kunnen de subsidie ook ontvangen voor activiteiten samen met zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet.

Subsidieregeling voor verminderen lokale regeldruk in de zorg geopend

Beeld: ©VWS / ORDZ
Flyer, Subsidieregeling voor verminderen lokale regeldruk in de zorg geopend