Minister stelt extra budget beschikbaar voor ontregelprojecten zorgaanbieders

Met 164 aanvragen in de eerste subsidieronde (september 2022) werd het beschikbare budget van de subsidie [Ont]regelprojecten zorgaanbieders ruim overschreven. Vanwege de grote belangstelling voor de subsidieregeling stelt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport nu 1,8 miljoen extra subsidie beschikbaar. In totaal stelt de minister nu 11,3 miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling [Ont]regelprojecten zorgaanbieders.

Met deze subsidieregeling krijgen zorgorganisaties financiële ondersteuning om de regeldruk in de eigen organisatie te verlagen.

Ik zie dat de zorg echt werk wil maken om die papieren toren af te breken. Zorgprofessionals die zich iedere dag weer inzetten voor de mensen die zorg nodig hebben moeten de ruimte hebben om hun vak uit te oefenen. Als een te groot aandeel van je werk in administratie gaat dit ten koste van goede zorg. En het draagt al helemaal niet bij aan het werkplezier. En daar maak ik me graag hard voor.

Tweede subsidieronde open van 1 tot en met 31 maart

Van 1 tot en met 31 maart kan in de tweede subsidieronde weer subsidie worden aangevraagd. Voor deze ronde was in eerste instantie 3,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Door deze verhoging is nu 5,6 miljoen euro beschikbaar. De urgentie is hoog en door de extra subsidie kan de sector al in deze ronde profiteren van de verhoging. Met de verhoging van het subsidieplafond kunnen naar verwachting 20 extra subsidies worden verstrekt. In november 2023 volgt een derde en laatste ronde.

Meer informatie en subsidie aanvragen

Meer lezen over deze subsidieregeling of tussen 1 en 31 maart een aanvraag doen? Kijk dan op (Ont)regelprojecten zorgaanbieders | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl).