Denk en praat jij mee?

Medewerkers in zorg en welzijn weten over het algemeen goed hoe zij de beste zorg en begeleiding kunnen bieden en hebben goede inzichten in hoe werk- en regeldruk in hun organisatie te verminderen. Daarom is er bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder leiding van onze Chief Nursing Officer Evelyn Finnema, een klankbordgroep opgericht. In de klankbordgroep kunnen medewerkers uit zorg en welzijn op nationaal niveau meepraten over beleid dat invloed heeft op hun dagelijkse werk! De klankbordgroep is verbonden aan het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn (TAZ).

Nieuwe groep na de zomer

Het afgelopen jaar zijn er 20 medewerkers uit zorg en welzijn, van een helpende tot een verpleegkundig specialist, maar ook een innovatiemanager, zorgdocent en -student, uit verschillende branches en regio's, geselecteerd om deel te nemen. Na de zomer wordt een nieuwe groep gekozen!

Aanmelden

Ben of ken jij een medewerker in zorg en welzijn die het leuk vindt om één keer per maand, anderhalf uur (online) mee te denken over de zorg van de toekomst? Meld je aan via: zeggenschapmeva@minvws.nl.

Graag onder vermelding van je naam, functie, de organisatie waar je werkt en jouw motivatie om mee te willen doen!