1. Non-concurrentiële elementen van inkoopcontracten verder uniformeren (achter op schema)

We uniformeren (verdergaand) de non-concurrentiële elementen van de inkoopcontracten.

Trekker(s): ZN

Planning: maart 2019